COMUNICAT

Având în vedere că în ultima perioadă de timp au apărut o serie de afirmaţii ale unor grupuri de interese cu privire la automobilismul sportiv, Automobil Clubul Român declară:
COMUNICAT

Sportul automobilistic are în România o existenţă de peste 100 ani, în care, de la prima cursă automobilistică din anul 1904, Automobil Clubul Român a fost asociaţia naţională care a organizat şi a sprijinit dezvoltarea acestui sport.

Federaţia Internaţională a Automobilului (FIA) a acordat Automobil Clubului Român în urmă cu 35 ani recunoaşterea ca Autoritate Sportivă Naţională pentru România.

Prin Legea nr. 69/2000 se reaşează mişcarea sportivă din România pe baza unor noi reglementări.
Guvernul României, la data de 22.01.2002 constată că “de la intrarea în vigoare a Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000 şi până în prezent s-au constatat anumite insuficienţe ale acestui act normativ ….”, în sensul că “nu conţine dispoziţii referitoare la unele organizaţii sportive naţionale, altele decât COR, care au reprezentare internaţională, din sistemul de apărare, ordine publică, învăţământ, transporturi, Automobil Clubul Român, etc.”

Constatarea de mai sus a fost transmisă sub semnătura Primului-Ministru către Parlamentul României în Expunerea de motive la Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000.

Prin Legea nr. 472/04.11.2004 la art. 21 al. 1) se corectează insuficienţa actului normativ respectiv (Legea nr. 69/2000) şi se acordă Automobil Clubului Român calitatea de structură sportivă naţională pentru automobilismul sportiv şi kartingul sportiv.

De la solicitarea Guvernului României (ian. 2002) şi până la apariţia Legii nr. 472/2004 unele grupuri de interese au cerut justiţiei recunoaşterea ca persoană juridică a unei structuri denumită Federaţia Română de Automobilism. În prezent, această structură nu are un statut juridic recunoscut irevocabil şi se pretinde, fără a avea dreptul, ca unica autoritate în domeniu.

Automobil Clubul Român regretă faptul că aceste voci încearcă uzurparea calităţii sale internaţionale recunoscute de unicul for automobilistic mondial şi prin afirmaţii fără acoperire induc în eroare cluburi sportive şi sportivi licenţiaţi conform prevederilor regulamentelor Federaţiei Internaţionale a Automobilului. Şi mai grav este că aceşti uzurpatori pretind că acţionează pe baza regulamentelor FIA, cu toate că nu au nici o abilitare în acest sens.

În privinţa numelui autoasumat, al aşa zisei federaţii, amintim că Automobil Clubul Român deţine titlul de marcă înregistrată la OSIM pentru denumirea: „Federaţia Română de Automobilism şi Karting” şi pentru activităţile desfăşurate de aceasta până în anul 2014.

Dacă până la apariţia Legii nr. 472/2004 se putea interpreta, în sensul prevederilor Legii nr. 68/2000, că pentru automobilismul sportiv şi kartingul sportiv nu exista o structură sportivă special recunoscută, iată că în prezent această structură, prevăzută expres de Lege, este Automobil Clubul Român.

Pe cale de consecinţă, în temeiul Legii, oricare altă structură în curs de constituire nu mai poate obţine aceste atribuţiuni la nivel naţional.

De asemenea, trebuie menţionat că, potrivit Codului Sportiv Internaţional al Federaţiei Internaţionale a Automobilului, un singur Club sau o singură Federaţie dintr-o ţară este recunoscută de aceasta ca fiind singura putere sportivă abilitată şi unica deţinătoare a puterii sportive într-o ţară. Această calitate am arătat că este deţinută de către Automobil Clubul Român.

Faţă de aceste prevederi, considerăm că orice alte afirmaţii cu privire la statutul Automobil Clubului Român şi a drepturilor sale recunoscute prin Lege în România sunt total nefondate, fiind doar simple speculaţii.
Automobilismul sportiv se desfăşoară în România de peste un secol şi sigur că este tentant pentru diverse grupuri de interese să transforme actul sportiv într-o afacere, de multe ori, în dauna dezvoltării sale. Automobilismul sportiv nu are decât de pierdut prin implicaţii partizane.

Pentru lămurirea opiniei publice automobilistice, Automobil Clubul Român declară că va organiza în continuare, în anul 2005, toate campionatele naţionale, aşa cum o face de peste 35 ani consecutiv.

În acelaş timp, Automobil Clubul Român îşi declară, în numele dezvoltării automobilismului sportiv, disponibilitatea de a discuta constructiv cu cluburile, cu sportivii, cu organizatorii de competiţii, pentru a stabili o poziţie comună în vederea desfăşurării în condiţii optime a sezonului competiţional 2005, care pe lângă competiţiile interne are prevăzute şi 5 competiţii internaţionale, înscrise de Automobil Clubul Român în calendarul Federaţiei Internaţionale a Automobilului.

Folosim această cale pentru a anunţa că tradiţionala festivitate de premiere a campionilor la automobilism şi karting va avea loc în luna ianuarie 2005.

P.S. Automobil Clubul Român este asociaţia automobiliştilor din România, organizaţie neguvernamentală, persoană juridică română recunoscută încă din anul 1909, recunoscută, de asemenea, prin acte normative de stat (Legi, decrete, hotărâri de guvern, etc.), cu o structură naţională şi declară că are disponibilitatea de a purta convorbiri cu orice structură existentă legal în România.

Rugăm structurile nelegale sau în curs de formare să nu se mai ocupe de legalitatea Automobil Clubului Român, deoarece în acest domeniu există instituţii constituţionale ale STATULUI de drept.
Legalitatea este prevăzută în acte normative de stat şi nu este la latitudinea unor aprecieri subiective partizane făcute de către cei ce nu au acest drept.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *